Bezpečnostný protišmykový náter tyregrip

Tyregrip je bezpečnostná protišmyková úprava povrchu - zdrsnenie kamenivom.

Skracuje brzdnú dráhu vozidla, opticky upozorňuje na nebezpečný úsek.

Aplikuje sa pred prechody pre chodcov, v prudkých zákrutách a zjazdoch a v neprehľadných úsekoch.

Skladá sa z epoxidového spojiva a bauxitového kameniva frakcie 1-3 mm.