Dočasné dopravné značenie

Použitie prechodného dopravného značenia pri značení uzávierok a obchádzkových trasách behom prác na pozemných  komunikáciach, tzv. označovanie pracovných miest. Jedná sa o výstražné, vodiace a ochranné zariadenia, ktoré sú spravidla doplnené nosnými zariadeniami, ako sú podperné stĺpiky, stojany, podstavce a pod.

Naša spoločnosť zabezpečuje samotnú realizáciu prechodného dopravného značenia.

Predaj, servis a inštalácia