Zvislé a vodorovné dopravné značenie

Zvislé dopravné značenie:

Zvislé dopravné značenie je zobrazené napr. na tabuliach či paneloch a je umiestnené nad úrovňou komunikácie. Na pozemných komunikáciách sa smie používať len značky uvedené vo vyhláške č. 30/2020 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Značky podľa ich významu:

• výstražné

• upravujúce

• zákazové

• príkazové

• informatívné

Vykonávame predaj a inštaláciu zvislého dopravného značenia, svetelnej signalizácie i dopravných zrkadiel.

Vodorovné dopravné značenie:


Vodorovné dopravné značenie je vyznačené na pozemnej komunikácii. Podľa svojho charakteru je vykonané príslušnou farbou. Rozlišujú sa stále a prechodné. Stále svojou farbou zodpovedajú vzoru v prílohe vyhlášky. Prechodné vodorovné dopravné značky vyjadrujúce čiary alebo šípky alebo označujúce prechody pre chodcov alebo jazdné pruhy pre cyklistov sú vyznačené žltou alebo oranžovou farbou. Dočasná neplatnosť vodorovných dopravných značiek sa vyznačuje preškrtnutím žltými súvislými čiarami. Vykonávame všetky typy vodorovného dopravného značenia vr. symbolov, nápisov na vozovke, pásikov pre nevidiacich . Pokladáme dopravné značenie farbou, ale aj štrukturálnym plastom.