Dopravné značenie

Zásady pre dopravné značenie na pozemných komunikáciách (ďalej len zásady) upravujú podrobnosti o použití, umiestnení a prípadné vykonanie jednotlivých dopravných značiek a vybraných dopravných zariadení. Užitie súborov dopravných značiek pre označovanie pracovných miest, v systéme orientačného dopravného značenia, premenného dopravného značenia, svetelných signálov a vodorovného dopravného značenia upravujú samostatné technické podmienky